OBA Bouwt aan uw toekomst!

OBA is Ondernemend, Betrokken en een Allround Bouwbedrijf in Noord-Holland dat zich ondermeer onderscheidt in kwaliteit, transparantie en flexibiliteit. Met onze specialistische kennis in de bouw en de passie waarmee wij werken bouwen wij samen met u aan de toekomst.

Elke opdracht zien wij als een uitdaging. Van een kleine verbouwing tot het realiseren van een nieuwbouw project, van werkvoorbereiding tot oplevering. OBA begeleid u van het begin tot het eind.

OBA is bij het gehele bouwproces betrokken, het tekenwerk, de constructie berekeningen, de bouwkosten, de uitvoering, begeleiding en oplevering van het werk. Één aanspreekpunt waardoor er adequaat wordt gereageerd op uw vragen en wensen.
Ook na de oplevering staan wij voor u klaar, u kunt kiezen voor een onderhoudscontract waardoor de toegepaste duurzame materialen de juiste nazorg krijgen.

OBA bouwt aan de toekomst…milieu en duurzaamheid staan bij ons dus hoog in het vaandel. OBA adviseert in een vroeg stadium de opdrachtgever bij het ontwerp en de opbouw van de constructie waardoor zeer flexibel kan worden omgegaan met materiaalkeuzes en productie processen, hierdoor is de prijs, waar het uiteindelijk allemaal om draait, nog naar boven of beneden bij te stellen.

Bouwbedrijf OBA, ons werkplezier wordt uw toekomst!

OBA........even voorstellen !

Met ingang van 1 juli 2013, in een tijd vol uitdaging en mogelijkheden, hebben wij de stap gezet om een eigen Bouw- en Aannemersbedrijf te starten. Met veel plezier willen wij u dan ook voorstellen aan Oerlemans Bouw-en Aannemersbedrijf……..OBA!

Jarenlange ervaring in de bouw met veel kenmerkende werken in de IJmond als resultaat, een groot netwerk van vaste opdrachtgevers, vaste klanten, architecten en constructeurs, leveranciers en vele bouw partners in de keten  die ons het vertrouwen hebben gegeven deze mooie stap te zetten.  Wij bouwen samen aan een mooie toekomst waarin ons werkplezier omgebogen zal worden in een knap staaltje vakwerk met een uitstekende prijs – kwaliteit verhouding.

AANNEMER

volg ons 24-7 :

 • twitter
 • linkedin    
 • facebook    

OBA……….ONDERNEMEND, BETROKKEN, ALLROUND

Mijn naam is Martijn Oerlemans en ik wens u veel plezier tijdens het bezoek aan deze website.

Mocht u vragen hebben over nieuwbouw, verbouw, renovatie of onderhoud van uw vastgoed neem dan vrijblijvend telefonisch of schriftelijk contact op. Wij zijn u graag van dienst.

Contact :

📞

Telefoon

06 – 51 67 84 08

Mail

info@obabouw.nl

Website

www.@obabouw.nl

Missie en visie

Visie

Onze visie berust op samen bouwen. Door samen te bouwen creëren wij een goede band met onze bouw partners die noodzakelijk is omdat het bouw traject een traject is waarin veel overlegt moet worden, waarin veel van de aannemer gevraagd wordt, maar ook heel veel van de opdrachtgever, er wordt immers gebouwd naar de wensen van de opdrachtgever.

Missie

Tijdens het traject van bouwen willen wij de klant het gehele proces bijstaan en ontzorgen. De klant komt bij ons door 1 deur en gaat weg door dezelfde deur, met een 100% compleet product, vanaf de tekentafel tot het insnijden van de voordeurmat na oplevering. De klant heeft tijdens het bouwproces maar te maken met 1 contact persoon. Door onze werken op te leveren met duurzame en hoogwaardige materialen, te staan voor kwaliteit in all facetten van het bouwproces, het onderhoud van het vastgoed in het oog te houden door onderhoudscontracten af te sluiten, bouwen wij aan een duurzaam product en een goede langdurige band met onze vaste opdrachtgevers. Afspraak is afspraak naar de opdrachtgever willen wij waar maken.

Strategie

Om de visie en missie van ons waar te maken werken wij MET vijf bouw pijlers.

Denken

DENKEN: door samen na te denken over het eind product voor een zo gunstig mogelijke prijs kwaliteit verhouding. Door samen na te denken wordt het bouwproces lichter en gaat het werk plezier omhoog. Doordat het werkplezier omhaag gaat zal de bouwproductie omhoog gaan in dezelfde of in minder tijd waardoor het rendement eveneens omhoog zal gaan. De faalkosten zullen omlaag gaan wat prijs om het werk te realiseren ten goede komt.

Mensen

De mensen waarmee wij samen bouwen hebben allemaal dezelfde denkwijze en willen allemaal samenwerken aan een kwalitatief hoogstaand eind product. Respect hebben voor elkaars werk is voor ons een belangrijke graadmeter. Goede arbeidsvoorzieningen op de bouwplaatsen is van groot belang.

Keten

De partners van onze keten zijn voor ons van grote waarde. Door samen te bouwen deel je kennis en ervaring aan elkaar. Samen bouwen wordt versterkt door keten samenwerking met elkaar. Wij vullen elkaar aan waar nodig en gaan voor elkaar door het vuur. Door elkaar het vertrouwen te geven is de band dusdanig sterk dat aan iedere vraag gehoor wordt gegeven. Niet denken in problemen maar in oplossingen.

Innovatie


Door te innoveren en mee te gaan met alle ontwikkelingen in de markt qua communicatiemiddelen, informatiestromen, presentatie mogelijkheden, maar ook op het gebied van arbeidsprocessen en bouwmaterialen willen wij zo goed mogelijk gehoor geven aan de wensen en vragen van de huidige markt. Wij willen meedenken en vooruitdenken om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Maatschappij

Wij staan als aannemer midden in de maatschappij. Bouwen behoort tot de 1e levensbehoefte van de mens en er is dus elke dag vraag naar deze levensbehoefte. Wij bouwen voor de mens en met de mens, wij houden naast het bouwen rekening met onze woon- en leefomgeving.

.

Risico beheersing

Wij werken volgens een vast werkschema waardoor het risico van bouwen zoveel mogelijk wordt beperkt. Voor de start van het werk wordt er bekeken welke risico’s zich kunnen voordoen bij gebruik van bepaalde bouwmaterialen. Om het risico zoveel mogelijk te beperken worden alternatieven aangeboden. Voor de start van een werk worden foto opnames gemaakt bij naast gelegen panden. Op al onze werkzaamheden wordt een doorlopende CAR verzekering afgesloten.

Structuur

 • 📅

  Management

  Het management van OBA bouwt aan een stevige fundering met vaste partners in de keten. Met de vaste collega’s wordt veelal samengewerkt waardoor er makkelijker op elkaar ingespeeld kan worden. De overhead -en de investeringskosten ( faalkosten ) zijn laag waardoor er goedkoper ingeschreven kan worden op werken. Door de goede samenwerking is het werkplezier hoog en dit komt het bouwproces en de uiteindelijke kwaliteit ten goede.

  Het effect van deze constructieve fundering wordt uitbetaald in efficiëntie van het gehele bouwproces waardoor alle partners van de keten uiteindelijk inzien dat samen bouwen uitbetaald wordt in werkplezier, rendement en een knap staaltje vakwerk. De gestelde kwaliteitsnorm wordt door alle partijen nageleefd waardoor continuïteit van het bouwproces gewaarborgd blijft.

 • 📕

  Administratie

  De administratie van OBA wordt gevoerd door vaste krachten zowel binnen als buiten de onderneming. Voor zowel de werken administratie als de financiële administratie is een vaste kracht aangesteld. De administratie van OBA is hierdoor up to date wat betreft het financiële overzicht van de lopende werken en van de onderneming op zich.

 • 📈

  Calculatie / Werkvoorbereiding

  De calculatie van werken wordt uitgevoerd middels een begrotingsprogramma bijgestaan door diverse programma’s geënt op de bouw. Door gebruik te maken van deze programma’s kan een zorgvuldige calculatie begroting gemaakt worden. Het werk wordt op een zorgvuldige manier uitgerekend met daaraan vast een “calculatie administratie “

  Na de calculatie van de werken worden de werken bij opdracht begeleidt door de calculator van het werk. De “calculatie administratie” zit voor 90 % in het hoofd van de calculator, tijdens het calculeren bouw je het werk eigenlijk al een keer, alleen virtueel.

  Door de combinatie werk opnemen, calculeren, het werk voorbereiden en begeleiden door 1 en dezelfde persoon wordt het hele bouwproces voor de opdrachtgever ontzorgt.

 • Uitvoering

  De uitvoering van de werken wordt gerealiseerd door vaste vakbekwame timmerlieden met een jarenlange ervaring in de bouw. De vaste partners uit de keten weten aan welke eisen wordt gesteld hierdoor wordt alleen kundig en vakbekwaam personeel voor de projecten ingezet. Indien het werk zich aandient kan een grotere productie capaciteit met dezelfde kwaliteit geleverd worden. De uitvoering van werken wordt uitgevoerd binnen de reguliere werktijden maar kan indien gewenst naar 24-7.

 • Onderhoud

  Voor het onderhoud van het vastgoed wordt een vast onderhoudscontract aangeboden. Met het onderhouden van het vast goed wordt de opdrachtgever ontzorgt voor de komende jaren en bij calamiteiten kan snel geschakeld worden.

© Copyright - OBA