Wij bouwen aan uw toekomst !

Uitvoering

De realisatie van de werken wordt uitgevoerd door vakbekwame timmerlieden die staan voor hun werk. Een vast team van timmerlieden voert alle soorten nieuw- en verbouw uit, hierdoor is door een jarenlange samenwerking een schat aan bouwervaring binnenshuis. Het werkplezier van de timmerlieden vertaald zich in het eindproduct, het product waar wij trots op zijn.

👥

Begeleiding

De begeleiding van de werken wordt door OBA gecoördineerd vanuit een centraal kantoor aan de Wijkermeerweg 25 te Beverwijk. Door korte lijnen en goede communicatie mogelijkheden kan snel ingespeeld worden op eventuele veranderingen door diverse dagelijkse invloeden.  Per werk wordt er een werknemer aangesteld om de begeleiding en werkvoorbereiding te verzorgen. Doordat het werk gecalculeerd is door deze persoon kan het bedrijf qua werkvoorbereiding snel schakelen waardoor na de aanbesteding snel gestart kan worden met de uitvoering. De begeleiding van het bedrijf heeft jarenlange ervaring in de bouw wereld waardoor het bouwproces soepel verloopt.

Tekenwerk

Het bouwproces start met een initiatief fase tot bouwen. In deze fase bedenkt de klant dat hij gaat bouw, wat hij wil laten bouwen en hoeveel geld dat eventueel mag kosten. OBA kan van iniatief fase tot oplevering ontzorgen, dus ook met het tekenwerk. Onderstaand een opsomming van een aantal werkzaamheden :

  • bouwkundig tekenwerk vanaf schetsontwerp tot en met werktekeningen, verkooptekeningen, inrichtingen en splitsingstekeningen
  • tekenen van 3D-modellen, lijnperspectieven, kleurperspectieven
  • compleet begeleiden van de omgevingsvergunning incl. het inschakelen van eventuele derden
  • maken van de aanbestedingsstukken inclusief bestekboek
📈

Calculatie

Na de initiatie fase wordt er een tekening aan het bedrijf afgegeven voor het opmaken van een calculatie begroting. De opdrachtgever bepaalt in samenspraak met de architect en de aannemer de  materiaalkeuze en de keuze van de onderaannemers. OBA vraagt per discipline offertes op en rekent de hoeveelheden uit met een calculatie programma en diverse hulpmiddelen van vandaag de dag. OBA geeft na een respectabele calculatie periode een open calculatie begroting af waarin elke euro die uitgegeven wordt verantwoord is. OBA is voorstander van transparant zaken doen.

Nazorg

De gerealiseerde werken van OBA worden middels onderhoudscontracten up to date gehouden. Er wordt voor ieder type vast goed een plan geschreven waarin de aandachtpunten van onderhoud aangegeven worden. Een stappen plan inclusief financiële planning zal door het bedrijf in dit plan opgenomen worden.

© Copyright - OBA